bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Konkursy

Konkursy

Ogólnopolskie przesłuchania klas organów

Warty podkreślenia jest fakt, że w Inowrocławiu trzykrotnie odbyły się Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Organów Szkół Muzycznych II stopnia.

Po raz pierwszy odbyły się w dniach 23-24.III.1988 r., uczestniczyło w nich 21 uczniów, a oceniała komisja w składzie: Mirosław Pietkiewicz, Leon Bator, Julian Gembalski, Mirosława Semeniuk-Podraza i Józef Serafin. Organizatorami przesłuchań byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Szkolnictwa Artystycznego, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Inowrocławiu i PSM w Inowrocławiu.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

- I - Grzegorz Klimczak - z klasy Klemensa Gudla z ZSM w Rzeszowie;

- Jarosław Wróblewski - z klasy Marii Terleckiej z PSM w Białymstoku;

- II - Witold Zaborny - z klasy Klemensa Kamińskiego z PLM we Wrocławiu;

- III - Marek Pilch - z klasy Mieczysława Tuleji z PLM w Krakowie

Kolejna edycja tych przesłuchań odbyła się w dniach 22-23.III.1990 r. . Brało w nich udział 19 uczniów, których oceniało jury w składzie: Joachim Grubich, Julian Gembalski, Kazimierz Madziała, Mirosław Pietkiewicz, Mieczysław Tuleja.

Zwycięzcy to:

- I - Anna Maciocha - z klasy Klemensa Kamińskiego z PLM we Wrocławiu;

- II - Wojciech Widłak - z klasy Jacka Kuliga z PLM w Krakowie;

- III - Adam Lenart - z klasy Klemensa Kamińskiego z PLM we Wrocławiu.

Ogólnopolskie przesłuchania odbyły się po raz ostatni w Inowrocławiu w dniach 26-28.III.1992 r. . W przesłuchaniach tych brało udział 34 uczestników, a oceniało ich jury w składzie: Joachim Grubich, Leon Bator, Julian Gembalski, Mirosław Pietkiewicz i Józef Serafin. Wśród laureatów tej edycji znaleźli się:

- I - Adam Lenart - z klasy Klemensa Kamińskiego z PLM we Wrocławiu;

- II - nie przyznano;

- III - Rafał Salomon - z klasy Andrzeja Białko z PSM w Krakowie;

- IV - Jacek Kulig - z klasy Daniela Dramowicza z PSM w Olsztynie;

Wyróżnienie: Krzysztof Lukas - z klasy Władysława Szymańskiego z PSM w Rybniku;

Piotr Rojek - z klasy Klemensa Kamińskiego z PLM we Wrocławiu1.

Przedstawione w kronice PSM wypowiedzi członków jury na temat organizacji przesłuchań w Inowrocławiu są bardzo pochlebne i świadczą o wysokim poziomie organizacyjnym tej imprezy oraz o sprzyjających warunkach:

"W ocenie jurorów kolejnych Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Organów Szkół Muzycznych II stopnia z przyjemnością konstatujemy wzrastający poziom uczestników, pojawienie się kolejnych utalentowanych organistów, a także tradycyjnie znakomitą organizację imprezy i wielką gościnność Szkoły. Za co dziękujemy! Mamy nadzieję spotkać się znów w marcu 1994 roku na kolejnych przesłuchaniach, oby nic nie stanęło na przeszkodzie! Do zobaczenia."

M. Pietkiewicz, Kronika PSM, III.1992 r.

Szkoda więc, że przesłuchania te nie powróciły już do Inowrocławia po 1992 r. .

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski

Istotnym wydarzeniem towarzyszącym X Dniom Muzyki Organowej, które przypadły w 80 rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych kompozytorów i organistów XX wieku - Oliviera Messiaena był Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski. Konkurs ten odbył się w kwietniu 1988 r. , a jego organizatorami byli: Związek Kompozytorów Polskich i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu. W konkursie tym mogli wziąć udział kompozytorzy zrzeszeni w Związku Kompozytorów Polskich i w Kole Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W składzie jury konkursu znaleźli się: Tadeusz Paciorkiewicz - przewodniczący, Augustyn Bloch i Mirosław Pietkiewicz. Na konkurs nadesłano 12 prac, wśród których nagrodzono następujące:

- Correlazione per flauti e organo - Mieczysława Makowskiego (III nagroda);

- Ab ovo na dwóch organistów i saksofon - Wiesława Rentowskiego (III nagroda);

- Introdukcja i allegro na fortepian i organy - Piotra Mossa (wyróżnienie);

- In petto na organy i perkusję - Zbigniewa Kozuba (wyróżnienie).

Autorzy otrzymali nagrody finansowe, a nagrodzone kompozycje zostały zaprezentowane podczas 4 kolejnych koncertów w ramach X Dni Muzyki Organowej2.

 

Ogólnopolski Konkurs na Projekt Plakatu Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu

Konkurs ten został zorganizowany dla podkreślenia i wzbogacenia obchodów XXV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej, a także rozpowszechnienia jego nowej koncepcji, opartej na promowaniu wszystkich dziedzin sztuki oraz artystów sprawnych inaczej. Organizatorami kunkursu było Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE, Parafia p.w. Św. Mikołaja i Inowrocławski Dom Kultury i Kierownik artystyczny festiwalu Agnieszka Krokowska. Honorowy patronat nad konkursem objęła Przewodnicząca Rady Powiatu Inowrocławia Urszula Iwicka. Konkurs adresowany był wyłącznie do osób niepełnosprawnych z wszystkich regionów Polski, a jego przedmiotem było zaprojektowanie plakatu, przedstawiającego koncepcję Festiwalu Organowego, jaką stanowi idea integracji.

Na konkurs nadesłano ogółem 14 prac, spośród których jury w składzie:
Agnieszka Krokowska - przewodnicząca jury, kierownik artystyczny festiwalu
Małgorzata Nijak- Kucharska - artysta plastyk, członek ITM "Pro Arte"
Adriana Kaźmierczak - instuktor plastyki IDK
Urszula Iwicka - przewodnicząca Rady Powiatu Inowrocławskiego, dyrektor Sanatorium "Metalowiec 70"
Wiesław Szczepański - prezes Kujawskiego Stowarzyszenia Chorych na SM
Adam Markiewicz - redaktor naczelny portalu internetowego www.inowroclaw.info.pl

dokonało następującego wyboru:

2 równorzędne nagrody główne dla projektów:

"Kamień" - Joanny Gotowalskiej z Inowrocławia

 "Jeżyk" - Joanny Wiatrowskiej z Inowrocławia

Nagroda główna, czyli turnus rehabilitacyjny w Sanatorium "METALOWIEC 70" w Inowrocławiu z uwagi na pochodzenie laureatek z Inowrocławia został decyzją jury przyznany obu Paniom w formie zabiegów (bez noclegów i wyżywienia). Ponadto zwycięskie projekty zostały przeznaczone do wykorzystania do plakatów, programów i zaproszeń festiwalowych.

Jury postanowiło również wyróżnić następujący projekt:

"Serafinek" - Mirosławy Strugały z Inowrocławia

(praca wykonana ze skorupek jaj)

Wyróżnienie to karnet na zabiegi w grocie solno-jodowej w Sanatorium "METALOWIEC 70" w Inowrocławiu.

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano podczas koncertu inauguracyjnego Festiwalu Muzyki Organowej w dniu 1.X. 2004 r. w kościele p.w. św. Mikołaja, a wystawa wszystkich nadesłanych prac odbędzie się 5 listopada 2004 r. w hallu Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. Sponsorami konkursu byli: Sanatorium "METALOWIEC 70" w Inowrocławiu oraz Fundacja J.& S. Pro Bono Poloniae, a patronat medialny objęły portale: www.inowroclaw.info.pl oraz www.nieplnosprawni.info

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006