bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy
Festiwal Organowy

Pomysłodawcą festiwalu organowego w Inowrocławiu był prof. Mirosław Pietkiewicz, wówczas prorektor filii łódzkiej PWSM w Bydgoszczy, a inicjatywę tę z wielką aprobatą przyjęła p. Jadwiga Ciesielska, córka znanego inowrocławskiego organisty Wacława Ciesielskiego, jednocześnie pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Rolę inspirującą odegrały tu nowe organy wybudowane przez firmę Rieger-Kloss w Miejskiej Sali Koncertowej (od maja 2000 r. jest to Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej).

Festiwal ten, rozwijający się u boku wielkich imprez kulturalnych organizowanych w mieście (m.in. takich jak: Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Przegląd Chórów "Wiosna w Solankach", "Inowrocławskie Lato Muzyczne"), zyskał w szybkim czasie wysoką rangę wśród wydarzeń kulturalnych Inowrocławia.

W latach 1979-2001 festiwal organizowany był corocznie. Niestety z powodu braku środków finansowych został odwołany w roku 2002. Rok później został przywrócony w nieco zmienionej formule, a do jego nazwy dodano podtytuł "Jesienne Wieczory Organowe".

Przyjęta przez inicjatorów formuła festiwalu zakładała, że oprócz solowej muzyki organowej przedstawiane będą także utwory kameralne i orkiestrowe ( 4 koncerty solistyczne i kameralne oraz koncert finałowy z udziałem orkiestry). Według pierwotnego zamysłu koncerty odbywały się w cyklu codziennym. Przez długi okres czasu (1979-1989) był to cykl pięciu koncertów. W latach 1990-92 liczba koncertów zmniejszyła się do czterech, a od roku 1993 ograniczono ich liczbę do trzech. W 2003 r. przywrócono cztery koncerty, które tym razem miały miejsce w cyklu cotygodniowym przez cztery kolejne piątki października, a koncerty zorganizowano także we wnętrzu kościelnym.

W ramach 24 edycji festiwalu zorganizowano 97 koncertów, na których zaprezentowało się ogółem 115 solistów, w tym 52 organistów oraz 63 instrumentalistów i wokalistów. Obok rodzimych wykonawców, często najwybitniejszych polskich organistów (m.in. Feliks Rączkowski, Joachim Grubich, Mirosław Pietkiewicz, Józef Serafin, Julian Gembalski, Andrzej Chorosiński), występowali artyści zagraniczni (Christian Finke i Michael Heinemann z Niemiec, Paul Kenyon z Anglii, małżeństwo Mary Chard i Per Gunnar Petersson ze Szwecji i pianista Philippe Giusiano z Francji).

Wiele festiwali prezentowało pewną myśl przewodnią, ideę, która uzasadniała dobór programu i wykonawców, przypominając równocześnie o ważnych wydarzeniach, rocznicach i innych okolicznościach.

Funkcję kierownika artystycznego pełnił do roku 1991 Mirosław Pietkiewicz - pomysłodawca i twórca Festiwalu, profesor AM w Łodzi, były prorektor bydgoskiej filii PWSM w Łodzi. W latach 1992- 2002 (z wyjątkiem lat 1995 i 1996, kiedy to nikt oficjalnie nie sprawował opieki artystycznej) opiekunem artystycznym był Piotr Grajter - profesor bydgoskiej i łódzkiej AM. W 2003 r., po rocznej przerwie w działalności Festiwalu, kierownictwo artystyczne objęła inowrocławianka Agnieszka Krokowska. Można tu mówić o pewnej symbolice i tradycji przekazywania kierownictwa artystycznego z pokolenia na pokolenie - oto wychowanek prof. Mirosława Pietkiewicza - Piotr Grajter, który przejął tę funkcję po swoim mistrzu, przekazał ją z kolei swojej studentce Agnieszce Krokowskiej.

W latach 1979 - 89 za organizację festiwalu odpowiadał Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urząd Miejski w Inowrocławiu. Od roku 1989 festiwal połączono z Dniami Kultury Chrześcijańskiej, a jego organizatorami byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Inowrocławski Dom Kultury oraz Klub Inteligencji Katolickiej. Po roku 1998, kiedy to Dni Kultury Chrześcijańskiej odłączyły się od Festiwalu Organowego, organizatorem pozostał wyłącznie Inowrocławski Dom Kultury. Wśród pozostałych organizatorów wymienić należy: bydgoską filię PWSM w Łodzi (lata 1979, 1980), Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia (lata 1987, 1988, 1989), Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "PRO ARTE" (lata 1997, 1998), Muzeum im. Jana Kasprowicza (rok 1998), Parafię p.w. Św. Mikołaja (rok 2003).

>> I Inowrocławski Festiwal Organowy

>> II Inowrocławski Festiwal Organowy

>> III Inowrocławski Festiwal Organowy

>> IV Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> V Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> VI Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> VII Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> VIII Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> IX Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> X Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XI Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XII Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XIII Dni Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XIV Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XV Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XVI Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XVII Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XVIII Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XIX Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XX Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XXI Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XXII Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XXIII Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XXIV Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

>> XXV Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006