bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Niedziela, 21 października 2007 r., godz. 17.00, Sala Koncertowa im. I. Dubiskiej

KONCERT Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO ROKU
RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH

Finałem XXVIII Festiwalu Muzyki Organowej "Jesienne Wieczory Organowe", był koncert w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, podczas którego wystapiła gdańska orkiestra "VITA ACTIVA" pod dyr. Miry Lipińskiej oraz organista Tomasz Mońko. Orkiestra VITA ACTIVA działa przy Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Grają w niej na instrumentach głównie perkusyjnych osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie ich rodzin oraz wolontariusze. Na inowrocławskim festiwalu orkiestra zagrała po raz pierwszy z towarzyszeniem improwizacji organowej w wykonaniu Tomasz Mońko. Muzycy "kupili' publiczność niezwykłą radością, jaką czerpali z grania, a oprócz tego ciekawym repertuarem i sposobem jego wykonania. Bardzo interesujące były kompozycje połączone z improwizacją organową, zwłaszcza Preludium e-moll Chopina i Passacaglia Haendla. Warta podkreślenia jest także postać dyrygentki zespołu - Miry Lipińskiej, która prowadząc tak wyjątkową orkiestrę wykazała się niezwykłą charyzmą, spontanicznością i wprost szczerą, dziecięcą radością, płynącą z tego co robi. Nic więc dziwnego, że prowadzony przez nią zespół, zwłaszcza w takich utworach jak "America" Bernsteina czy "The Entertainer" Joplina zachwycił publiczność. Owacje na stojąco, wzruszone spojrzenia, uśmiechnięte twarze słuchaczy i słowa uznania, jakie płynęły z ich ust po koncercie, to dowód na to, że wykonawcy tego koncertu spełnili swoją misję, dostarczając słuchaczom wiele wspaniałych wrażeń, a zgodnie z założeniami Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich osoby niepełnosprawne ukazały jak wiele mogą wnieść piękna, radości i wartości w świat osób pełnosprawnych. Dodajmy, że koncert poprowadziła Agnieszka Krokowska - kierownik artystyczny i organizacyjny tego przedsięwzięcia oraz Ryszard Popowski - menager zespołu.

Orkiestra VITA ACTIVA działa od 1995 r. w Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Członkami orkiestry VITA ACTIVA są wyłącznie osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodzice oraz wolontariusze. W orkiestrze gra 30-40 osób, które grają na ksylofonach, dzwonkach, metalofonach i na kilkudziesięciu innych instrumentach perkusyjnych, nadających wykonywanej muzyce bogactwa kolorystycznego i wyrazowego. Zespół wykonuje muzykę dawną i współczesną o różnorodnej stylistyce, między innymi utwory Bacha, Beethovena, Chopina, Bernsteina, Griega, Foerstera, Rekhina. Koncerty orkiestry ukazują słuchaczom piękno muzyki kreowane przez zespół ludzi o różnych możliwościach. Osoby niepełnosprawne, współpracując z osobami pełnosprawnymi, samodzielnie, w sposób odpowiedzialny, skuteczny i piękny realizują powierzone im zadania artystyczne. Orkiestra stała się emisariuszem starań o samodzielność osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku gdańskim, w Polsce i Europie.Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Francji i Włoszech. W 2003 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie, przyznało Mirosławie Lipińskiej, twórczyni zespołu i jego dyrygentce, Medal "Fideliter et Constanter" - "Wiernie i wytrwale". W 2004 roku orkiestra otrzymała nominację do "Pierścienia Mędrców Betlejemskich" - Poznańskiej Nagrody dla Twórców za promowanie wartości humanistycznych w twórczości artystycznej. W 2005 r. za realizację programu aktywizacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych intelektualnie orkiestra otrzymała, przyznawany przez Radę Miasta Gdańska Medal Księcia Mściwoja II - jedną z najwyższych gdańskich nagród.

Tomasz Mońko - ur. w 1981 r. w Łodzi, ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie organów Grażyny Fajkowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza. Równocześnie uczestniczył w wielu seminariach i konsultacjach, prowadzonych m.in. przez Krzysztofa Ostrowskiego czy Wiktora Łyjaka. Jego praca dyplomowa dotycząca historii i przyszłości budownictwa organowego pod kątem rozwoju mechanizmów traktury gry i traktury rejestrowej oraz innowacji z zastosowaniem elektroniki i informatyki wraz z samodzielnie opracowanym i zbudowanym prototypem urządzenia wspomagającego grę, została oceniona najwyższą z możliwych ilością punktów. Tomasz Mońko koncertował w wielu miastach Polski, grając przede wszystkim repertuar epoki baroku i improwizując w stylu współczesnej symfoniki organowej. Poza muzyką zajmuje się równolegle elektroniką i informatyką: projektowaniem i budowaniem urządzeń cyfrowych oraz programowaniem. Pełni funkcję kierownika artystycznego zespołu ewangelizacyjnego "Mocni w wierze", elektronicznie aranżuje utwory i obsługuje technicznie nagrania. Jest członkiem zarządu Fundacji Ewangelizacyjno-Medialnej "Największa jest miłość", której głównym celem jest ewangelizacja współczesnej kultury, zwłaszcza przez osoby świeckie, szczególnie z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Jednym z założeń Fundacji jest także odnowa muzyki liturgicznej.

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006