bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Uczczono pamięć Mozarta i Pachelbela

  Podczas wczorajszego wieczoru koncertem Zespołu Muzyki Dawnej UMBRACULUM zainaugurowano XXVII Festiwal Muzyki Organowej "Jesienne Wieczory Organowe".

Koncert ten poświęcony był pamięci Wolfganga Amadeusza Mozarta w związku z 250 rocznicą jego urodzin i Johanna Pachelbela - w związku z obchodami 300 rocznicy jego śmierci. Jednak na program koncertu złożyły się oprócz kompozycji tych dwóch twórców, także utwory innych kompozytorów tworzących w tych samych epokach co Pachelbel i Mozart. Można więc było posłuchać utworów kameralnych Sammartiniego, Boccheriniego i Quanza. Warto też dodać, że wykonawcy, a byli nimi Joanna Zawilska - wiolonczela, Łukasz Prajsnar - organy i klawesyn oraz Marek Nahajowski - flet prosty , grali na instrumentach pochodzących z epoki Mozarta lub ich wiernych kopiach, wzorując się także wiernie na zasadach wykonawstwa muzyki tego okresu.


opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006