bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

WARSZTATY INTERPRETACJI UTWORÓW
ORGANOWYCH DIETRICHA BUXTEHUDEGO

W związku z obchodami Roku Dietricha Buxtehudego i przyjazdem do Inowrocławia Zespołu Muzyki Dawnej Harmonia Sacra, a także oddaniem do użytku zabytkowych organów w Orłowie, 20 października odbyły sie warsztaty interpretacji muzyki Dietricha Buxtehudego i muzyki dawnej.

Warsztaty poprowadzili członkowie krakowskiego zespołu Harmonia Sacra: Marcin Szelest - organista, prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Dawnej i absolwent bostońskiego Konserwatorium Muzycznego oraz Teresa Piech - skrzypaczka, która jako stypendystka Królestwa Holandii, odbyła specjalistyczne studia w klasie skrzypiec barokowych w Konserwatorium Muzycznym w Amsterdamie. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Zespołu Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inovroclawiensis oraz organiści - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. Pierwsza część warsztatów odbyła sie w sali zespołu muzyki dawnej w Młodzieżowym Domu Kultury, a druga część na organach w Kościele Św. Elżbiety w Orłowie. Prowadzący przekazali młodym muzykom wiele cennych uwag i wiedzy, którą zdobyli nie tylko dzięki wnikliwemu studiowaniu muzyki dawnej, ale także dzięki bogatemu doświadczeniu w jej wykonywaniu.

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006