bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Konkursy

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ
XXVI FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ W INOWROCŁAWIU


Organizator:
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "PRO ARTE"

REGULAMIN
1.    Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "PRO ARTE" ogłasza konkurs na najciekawszą recenzję XXVI Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.

3. Przedmiotem konkursu jest napisanie recenzji z co najmniej 3 koncertów, które odbędą się w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Organowej. Recenzja ta powinna opierać się przede wszystkim na indywidualnych odczuciach i spostrzeżeniach jej autora. Wiedza muzyczna zawarta w recenzji może stanowić jedynie o jej dodatkowym walorze, ale nie będzie ona traktowana priorytetowo w stosunku do opisu indywidualnych przeżyć danego autora.

4. Praca może być pisana odręcznie (czytelnie!) lub komputerowo, a jej objętość jest dowolna.

5. Prace z dopiskiem "Konkurs na recenzję" należy złożyć w terminie do dnia 30 października 2005 r. w Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Kilińskiego 16a lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: akrokowska@inowroclaw.info.pl.

6. Osoby uczestniczące w konkursie proszone są o podanie swoich danych (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły) wyłącznie w osobnej, zaklejonej kopercie dopiętej do składanej pracy lub w osobnym załączniku (w przypadku poczty elektronicznej) zatytułowanym "informacja o autorze" .

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6 listopada podczas koncertu z cyklu PRO ORGANO PLENO, który odbędzie się w kościele p.w. Św. Mikołaja w Inowrocławiu o godz. 9.45. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie postanowienia Jury powołanego przez organizatorów konkursu.

8. Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do nie przyznania nagrody, gdyby nadesłane prace nie spełniały wymogów Jury lub do przyznania kilku nagród ex aequo w zależności od grup wiekowych uczestników.

9. Laureat lub laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu www.organy.inowroclaw.info.pl.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 0601-658-183.

Przeczytaj zeszłoroczną zwycięską recenzję

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006